Termeni și condiții

Acești Termeni guvernează accesul dumneavoastră la, utilizarea întregului conținut, a Produselor și Serviciilor disponibile pe site-ul https://stepanadrian.ro (”Serviciul”) operat de ELITE DIGITAL MARKETING SRL (”noi”, ”noi”, sau ”al nostru”).

Accesul dvs. la serviciile noastre este condiționat de acceptarea, fără modificări, a tuturor termenilor și condițiilor conținute în prezentul document și a tuturor celorlalte reguli și politici de operare publicate și care pot fi publicate periodic de către noi.

Vă rugăm să citiți cu atenție acordul înainte de a accesa sau de a utiliza serviciile noastre. Prin accesarea sau utilizarea oricărei părți a Serviciilor noastre, sunteți de acord să vă supuneți acestor Termeni. Dacă nu sunteți de acord cu orice parte a termenilor din Acord, nu puteți accesa sau utiliza Serviciile noastre.

Proprietatea intelectuală

Acordul nu transferă de la Noi către dumneavoastră nicio proprietate intelectuală a Noastră sau a unor terțe părți, iar toate drepturile, titlurile și interesele legate de această proprietate vor rămâne (între părți) exclusiv la ELITE DIGITAL MARKETING SRL și la licențiatorii săi.

Servicii ale terților

În cadrul utilizării Serviciilor, este posibil să utilizați servicii, produse, software, încorporări sau aplicații dezvoltate de o terță parte (”Servicii ale terților”).

Dacă utilizați Serviciile terților, înțelegeți că:

Orice utilizare a unui Serviciu terț se face pe riscul dumneavoastră, iar noi nu vom fi responsabili sau răspunzători față de nimeni pentru site-urile sau Serviciile terților.
Recunoașteți și sunteți de acord că nu vom fi responsabili sau răspunzători pentru niciun prejudiciu sau pierdere cauzată sau presupusă a fi cauzată de sau în legătură cu utilizarea unui astfel de conținut, bunuri sau servicii disponibile pe sau prin intermediul unor astfel de site-uri web sau servicii.

Conturi

În cazul în care utilizarea oricărei părți a Serviciilor noastre necesită un cont, sunteți de acord să ne furnizați informații complete și exacte atunci când vă înregistrați pentru un cont.

Veți fi singurul responsabil și răspunzător pentru orice activitate care are loc în contul dumneavoastră. Sunteți responsabil pentru actualizarea informațiilor despre contul dvs. și pentru păstrarea parolei dvs. în siguranță.

Sunteți responsabil pentru menținerea securității contului dvs. pe care îl utilizați pentru a accesa Serviciul. Nu veți partaja sau utiliza în mod abuziv acreditările dvs. de acces. Trebuie să ne notificați imediat orice utilizare neautorizată a contului dvs. sau când luați cunoștință de orice altă încălcare a securității.

Încetare

Putem rezilia sau suspenda accesul dvs. la toate sau la orice parte a Serviciilor noastre în orice moment, cu sau fără motiv, cu sau fără notificare, cu efect imediat.

Dacă doriți să reziliați Acordul sau contul dumneavoastră ELITE DIGITAL MARKETING SRL, puteți pur și simplu să încetați să mai utilizați Serviciile noastre.

Toate prevederile Acordului care, prin natura lor, ar trebui să supraviețuiască rezilierii, vor supraviețui rezilierii, inclusiv, dar fără a se limita la, prevederile privind proprietatea, exonerările de garanție, despăgubirile și limitările de răspundere.

Exonerare de răspundere

Serviciile noastre sunt furnizate ”AȘA CUM SE PREZINTĂ” și pe baza ”DISPONIBILITĂȚII”. ELITE DIGITAL MARKETING SRL și furnizorii și licențiatorii săi renunță prin prezenta la toate garanțiile de orice fel, exprese sau implicite, inclusiv, dar fără a se limita la, garanțiile de vandabilitate, adecvare la un anumit scop și de nerespectare. Nici ELITE DIGITAL MARKETING SRL, nici furnizorii și licențiatorii săi nu garantează că Serviciile noastre vor fi lipsite de erori sau că accesul la acestea va fi continuu sau neîntrerupt. Înțelegeți că descărcați de pe sau obțineți în alt mod conținut sau servicii prin intermediul Serviciilor noastre la discreția și pe riscul dumneavoastră.

Jurisdicția și legea aplicabilă

Cu excepția cazului în care orice lege aplicabilă prevede altfel, Acordul și orice acces sau utilizare a Serviciilor noastre vor fi guvernate de legile din România.

Locul de desfășurare adecvat pentru orice litigii care decurg din sau au legătură cu Acordul și orice acces sau utilizare a Serviciilor noastre va fi instanțele statale și federale situate în România.

Modificări

ELITE DIGITAL MARKETING SRL își rezervă dreptul, la propria discreție, de a modifica sau înlocui acești Termeni în orice moment.

În cazul în care facem modificări care sunt materiale, vă vom anunța prin postarea pe site-ul nostru web sau prin trimiterea unui e-mail sau a unei alte comunicări înainte ca modificările să intre în vigoare. Notificarea va desemna o perioadă de timp rezonabilă după care noii termeni vor intra în vigoare.

Dacă nu sunteți de acord cu modificările noastre, atunci trebuie să încetați să mai utilizați Serviciile noastre în perioada de notificare desemnată sau odată ce modificările intră în vigoare.

Utilizarea în continuare a Serviciilor noastre va fi supusă noilor termeni.

Dacă ți-a plăcut articolul, dă-i un share 🙂